WYJAZD INTEGRACYJNY KLASA IB - październik 2004 (27 zdjęć)

ŚWIĘTA WOJNA - czerwice 2005 (61 zdjęć)

ZAKOŃCZENIE ROKU KLASA IB - czerwice 2005 (59 zdjęć)

POKAZ MODY - październik 2005 (159 zdjęć)

WYJAZD DO SZCZAWNICY KLASA IIB - październik 2005 (404 zdjęć)

WYJAZD DO WŁOCH KLASA IIH - Kwiecień 2006 (12 zdjęć)

UKRAINA 1 - wrzesień 2006 (229 zdjęć)

UKRAINA 2 - wrzesień 2006 (72 zdjęć)

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY - kwiecień 2007 (12 zdjęć)

HUMAN - zdjęcia różne (6 zdjęć)